Cílem aplikace je poskytnout studentům možnost získat praktické zkušenosti v průběhu studia zajištěním a organizací (řízených) odborných praxí v různých oblastech tržního prostředí. Dále také umožnit studentům jednak poznat běžný provoz těchto firem, organizací a zařízení a také jim zprostředkovat možnost sledovat činnost manažerů a pracovníků ve vedoucích pozicích. Pro studenty znamená zajištění této (řízené) odborné praxe navázání spolupráce s podnikem případně možnost pracovního uplatnění po absolvování studia. Propojování akademického prostředí s prostředím firemním je oboustranně výhodnou spoluprací, která řeší problém nedostatku vhodných zaměstnanců, kterému čelí řada firem a zároveň obtíže studentů při hledání praxí a budoucího povolání.


Student bakalářského typu studia v oboru Cestovní ruch musí absolvovat odbornou praxi, která probíhá minimálně 4 týdny mimo výukovou část roku nebo minimálně 20 pracovních dnů během výukové části semestru.

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbornou praxi, která je (volitelně) součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo alespoň 30 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru, anebo alespoň 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce (popřípadě dohody o pracovní činnosti). Praxe na základě dohody musí být předem odsouhlasena manažerem praxí.

Jak to funguje?

  • Po zvolení Vašeho oboru Vám budou zpřístupněny nabídky pracovních pozic, vhodné pro Váš obor, od firem, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování praxí.
  • U každé pracovní pozice můžete zobrazit detail pozice, ve kterém najdete popis pracovní náplně na dané pozici a období, od kdy a do kdy je možné rezervovat praxi na dané pozici.
  • Pokud máte o danou pozici zájem, můžete si rezervovat místo na praxi. Po rezervování praxe musí administrátor schválit Vaši rezervaci.
    Do té doby můžete svou rezervaci kdykoliv zrušit a rezervovat si jinou praxi.
  • Když administrátor schválí Vaši praxi, budou Vám zpřístupněny kontaktní údaje na osobu, která odpovídá za danou pozici.
  • Tuto osobu prosím kontaktujte na dané e-mailové adrese nebo telefonním čísle ohledně Vašeho zájmu o praxi na dané pozici.
  • Tato kontaktní osoba může později změnit údaje o Vaší rezervaci, například data od kdy do kdy chcete vykonávat praxi.
  • Po absolvování praxe se Vám zpřístupní dotazník ohledně Vaší spokojenosti s praxí.
  • Tento dotazník prosím vyplňte pro úspěšné absolvování povinné praxe.