Languages

Specializace orientované na počítačovou grafiku a GIT

(Geo)grafické specializace

Volba vhodné specializace je jedním z klíčových rozhodnutí, které budete muset v průběhu studia učinit. Na Oddělení modelování a vizualizace jsme se Vám pokusili připravit jak bakalářskou, tak magisterskou specializaci, která je zaměřena do oblasti aplikované počítačové grafiky. V obou případech jsme velmi důsledně dbali na to, aby byly jednotlivé kurzy specializace vzájemně provázány a tvořili logický celek, který Vás velmi dobře připraví do praxe. Na bakalářském stupni se naučíte vhodně využívat nástroje počítačové grafiky a GIS pro analytické, manažerské i marketingové účely. Na magisterském stupni se naučíte vytvářet uživatelsky přívětivé grafické aplikace.  Pokud budete chtít, zapojíte se v průběhu studia i do aplikovaného výzkumu (např. v oblasti augmented reality ve spolupráci s firmou Škoda nebo v oblasti aplikace GIS do státní správy s řadou jihomoravských institucí). Samozřejmě předpokládáme, že budete v rámci specializace vypracovávat i závěrečnou práci a vždy Vám nalezneme vhodného vedoucího. Semináře probíhají zejména v učebně Q12, která vybavena tablety a dostatečně výkonným hardwarem a Laboratoři virtuální reality. Pokud budete mít otázky ohledně náplně specializací, neváhejte nás kontaktovat

Doporučujeme projít si také obecné informace o volbě specializace a seznam dalších bakalářských nebo magisterských specializací.
 

Bakalářská specializace "Grafika a GIT"

Grafická větev kurzů poskytuje studentům teoretické znalosti znalosti z oblasti počítačové grafiky a animace, jejích využití v podnikové praxi a také možnost kreativně se realizovat v řadě umělecky laděných kurzů. Počítačová grafika I seznamuje studenty se základními teoretickými principy a učí je pracovat s běžně užívanými grafickými nástroji (Corel Draw, Adobe Creative Suite, Rhinoceros, aj.). Jednotlivá odvětví počítačové grafiky rozvíjí kurzy Digitální fotografie, Počítačová hudba, Webový design. Velmi důležitým doplňkem jsou kurzy Marketingová komunikace a Audiovizuální komunikace. Tyto kurzy popisují aplikaci technik počítačové grafiky do podnikové praxe – návrh corporate identity, tvorba reklamní kampaně, aj.

Geografická větev kurzů se zaměřuje na poznatky z oblasti geografických informačních systémů a jejich integrace do informačních systémů, marketingových činností firmy a veřejné správy. Seznamuje s principy pořizování a zpracování geografických dat. Důraz je kladen na získání praktických dovedností v oblasti analýz reálných problémů. Klíčovým kurzem jsou Geografické informační systémy pokrývající základní témata tohoto oboru. Na ně navazují Sociální a ekonomické aplikace GIS soustřeďující se na řešení projektů  reálné praxe (plánování obchvatu obce, aj.).

Profil absolventa specializace

Specializace se zaměřuje na poznatky z oblasti geografických informačních systémů, počítačové grafiky, grafického designu a multimedií. Seznamuje s principy pořizování a zpracování grafických a geografických dat. Studenti jsou vedeni k tvůrčímu využívání nástrojů pro práci s geodaty a s možnostmi integrace GIT do informačních systémů, marketingových činností firmy a veřejné správy. Důraz je kladen na získání praktických dovedností v oblasti kreativního modelování, vizualizace a analýz reálných problémů.

 

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu ECTS Přednášky Cvičení Ukončení Ústav
GIS Geografické informační systémy 6 2 2 zkouška 116
AVK Audiovizuální komunikace 5 2 2 zkouška 116
PGR Počítačová grafika 1 6 2 2 zkouška 116

 

 

Dále doporučujeme vybrat si volitelné předměty z následující skupiny
Kód Název předmětu ECTS Přednášky Cvičení Ukončení Ústav
DIF Digitální fotografie 4 2 2 zápočet 116
PH Počítačová hudba 4 2 2 zápočet 116
SEA Sociální a ekonomické aplikace GIS 4 2 2 zápočet 116
WD Webový design 6 2 2 zápočet 116

 


Magisterská specializace "Grafika a její aplikace"

Grafická větev kurzů je zaměřena na tvorbu uživatelsky přívětivých aplikací. Klíčovým kurzem této větve je Počítačová grafika 2. Přednášky pokrývají klíčová témata počítačové grafiky (transformace, texturování, shadery, aj.). Cvičení probranou teorii implementují v jazyce C++ a OpenGL. Smyslem tohoto kurzu je naučil studenta samostatné tvorbě grafických aplikací. Na tento kurz navazují Pokročilá uživatelská rozhraní, která pomáhají aplikace navrhnout tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Důraz je kladen na nové metody komunikace člověka s počítačem. Popsané kurzy završuje Laboratoř virtuální reality, která dává studentům prostor pro tvoru vlastních projektů nejen z oblasti virtuální a doplněné reality. Je zde široký prostor pro zapojení se do výzkumných projektů řešených v rámci Oddělení modelování a vizualizace – augmented reality, mobile computing aj.

Smyslem geografické větve kurzů je naučit studenta jak vytvořit, resp. zhodnotit vizualizaci, resp. propagaci projektu. Tyto kurzy jsou nezbytné jak z pohledu tvůrce vizualizací, tak z hlediska manažera, který je musí zvládnout objektivně zhodnotit. Animace a geoprostor úzce navazuje na předměty týkající se GIS. Klíčový v tomto kurzu je projekt, který představuje komplexní prezentaci určitého projektu v reálné oblasti (výstavba nových domů).  Nezbytným doplňkem jsou Propagace a média, které odhlíží od technologické podstaty propagace a soustředí se na legislativní a psychologické aspekty těchto projektů.

Profil absolventa specializace

Specializace poskytuje rozšiřující znalosti z oblasti geografických informačních systémů, počítačové grafiky, animace a uživatelských rozhraní. Seznamuje studenty s využitím pokročilých technologií jako je virtuální realita a mobilní služby, s metodami vývoje grafických a multimediálních aplikací a s možnostmi nasazení a rozvoje GIT pro podporu řízení. Studenti získají kompetence k vlastnímu profesnímu rozvoji v oblastech, které využívají počítačovou grafiku a GIT pro modelování a vizualizaci komplexních úloh.

 

Povinné předměty (16 ECTS)
Kód Název předmětu ECTS Přednášky Cvičení Ukončení Ústav
AGP Animace a geoprostor 5 2 2 zkouška 116
PG2 Počítačová grafika 2 5 2 2 zkouška 116
PUR Pokročilá uživatelská rozhraní 6 2 2 zkouška 116

 

 

Volitelné doporučujeme volit z následujícího seznamu
Kód Název předmětu ECTS Přednášky Cvičení Ukončení Ústav
LVR Laboratoř virtuální reality 4 0 4 zápočet 116
NSA Neuronové sítě v aplikacích 6/4 2 2 zkouška/zápočet 116

 

Ukazky z magisterskych predmetu

 

FAQ

  1. Kurz Počítačová grafika 2 se vyučuje pouze v zimní semestru. Nikdy v letním. Ani konzultačně.
  2. Kurz Pokročilá uživatelská rozhraní  se vyučuje pouze v letním semestru. Nikdy v zimním. Ani konzultačně.
  3. Kurz Laboratoř virtuální reality se výborně hodí, pokud jste si zapsali diplomku z grafiky nebo zpracování obrazu. Jinak v něm řešíte individuální projekty z těchto oblastí