Languages

Data pro různé experimenty

Ze stránek http://data.gov.uk/ lze stáhnout obrovské množství všech různých datových sad od geografie po ekonomiku. Publikuje je vláda UK. Jedná se o zajímavý zdroj dat pro výuku i výzkum. Podobný katalog (nesrovnatelně menší) se buduje mj. i v ČR http://cz.ckan.net/. Zatím bohužel chybí rozhodnutí vlády. Podobné katalogy přitom přináší zemím úspory v řádech miliard. (Více o tématu v aktuálním Respektu - Prozraďte nám všechno)

Přednáška o Core Data (iOS)

V rámci kurzu Mobilní aplikace (část o iOS) proběhne ve čtvrtek 27. března ve 13h přednáška dr. Hrubého z FIT VUT v Brně o technologii Core Data a související problematice. Zájemci jsou srdečně zváni.

Absolventi kurzu MikroTik akademie a registrace zájemců o další kurz MTCNA

Osm studentů dnes úspěšně ukončilo kurz MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) a stali se tak certifikovanými odborníky v oblasti implementace síťových služeb na platformě MikroTik RouterOS. Gratulujeme!

Chcete zlepšit své prezentační schopnosti v AJ na konferencích?

Dne 20.2.2014 v době od 8 do 11 h se koná v zasedací místnosti Ústavu marketingu a obchodu workshop na téma Communication Skills zaměřený na tyto oblasti:

  • How to write a paper
  • How to present a paper
  • Poster preparation and presentation
  • Poster judging criteria

Pokud máte nějakou svoji prezentaci z dřívějších konferencí, či již alespoň zčásti připravenou prezentaci na konferenci Firma a konkurenční prostředí, vezměte si ji s sebou. Workshop proběhne v AJ pod vedením doc. Ing. Jany Turčínkové, Ph.D.

Studenti se chystají na robotickou soutěž

Studenti z týmu AIstorm (4. roč., UI PEF) se chystají na soutěž autonomních robotů. Robot vlastní konstrukce má za úkol najít v bludišti plyšového medvěda a dopravit ho zpět do startovní pozice.Studenti programují v jazyce Java řídicí jednotku robotu, která využívá přibližnou mapu prostředí, odometrii a informace z ultrazvukových senzorů. Členové týmu tedy musí řešit všechny tři základní problémy autonomních robotů: mapování, lokalizaci a plánování. Na videu jsou vidět dílčí výsledky.

Nový běh Oracle Academy

Od 24. února do 16. května 2014 bude na naší fakultě probíhat další běh Oracle Academy, vzdělávacího program společnosti Oracle, předního světového dodavatele softwarových a hardwarových řešení. Poprvé půjde o kurz Database Programmig with PL/SQL o rozsahu 180 hodin. Tento kurz seznamuje studenty s PL/SQL, procedurálním rozšířením jazyka SQL pro relační databáze Oracle.

Syndikovat obsah