Languages

Seminář Virtuální a rozšířená realita - Grafika a GIT

23. 1. 2009 se v Laboratoři virtuální reality uskutečnil pro cc Gymnázia T. G. Masaryka ze Zastávky u Brna odborný seminář na téma techonologie a aplikace virtuální a rozšířené reality. Studenti byly seznámeni s teorií stereskopické projekce, technologiemi používanými pro její realizaci, metodami snímání pohybu a neposlední řadě i s příklady popisujícími využití těchto a jiných technologií v praxi. Na závěr semináře bylo demonstrováno vytvoření stereoskopické aplikace pomocí knihovny OpenGL.

IMAX v malém - Grafika a GIT

V rámci dnů otevřených dveří (9.1. a 23.1. 2009) byla přístupná i Laboratoř virtuální reality. Zájemci o studium si mohli zkusit práci s řadou aplikací podporujících stereoskopickou projekci. Největšímu zájmu se však (překvapivě) těšilo promítání stereoskopických filmů. Jejich promítání se zůčastnilo mnoho desítek studentů.

Syndikovat obsah