Languages

Nové video našich studentů prezentující PEF MENDELU

Velmi pěkné video prezentující PEF vytvořené našimi studenty.

Juniorské granty

GA ČR vyhlásí v roce 2014 poprvé veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v nové skupině grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, která ponese název "Juniorské granty" a poskytování podpory zahájí v roce 2015. Tato soutěž bude vyhlašována každoročně až do roku 2022 a je určena navrhovatelům, kteří v roce podání návrhu dosáhli věku nejvýše 35 let. Doba řešení těchto projektů bude tříletá. "Juniorské granty" nahradí tzv. postdoktorské granty.

Webcasty společnosti Oracle

Oracle logoSpolečnost Oracle nabízí přes více než 200 webových multimediálních přenosů (webcastů) zaměřených na různé produkty a řešení, jak živě, tak na vyžádání.

Zvaná přednáška Petra Šimečka z firmy Keboola

keboolaPetr Šimeček je datový analytik tělem i duší s neuvěřitelnou energií dodávat svým zákazníkům informace, ne data a tím jim vydělávat peníze. Keboola funguje přes sedm let a většinu aktivit směřuje do zahraničí. Mezi největší české fanoušky Kebooly patří Tomáš Čupr, zakladatel portálů Slevomat.cz a DámeJídlo.cz.

Vyhlášení soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu

Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu

Zvaná přednáška na téma poskytování služeb aplikací

Dne 27. 11. 2013 ve 13 hodin se v posluchárně Q02 uskuteční zvaná přednáška na aktuální téma poskytování služeb aplikací. Jedná se o perspektivní model pořizování aplikací formou pronájmu na platformě internetu. Přednášku zajišťuje Ing. Bc.

Syndikovat obsah