Languages

Nový běh kurzu programu Cisco Networking Academy®

Vypisuje se nový běh kurzu CCNA Exploration připravujícího na celosvětově uznávaný průmyslový certifikát CCNA® - Cisco Certified Network Associate. Výuka začne 2. dubna 2013, přihlásit se na kurz je možné do 28. března na e-mailové adrese martin.pokorny [at] mendelu.cz.

Inovační voucher

Ústav informatiky zastoupený ing. Janem Přichystalem, Ph.D. získal ve spolupráci s firmou IS4U s.r.o. Inovační voucher Jihomoravského kraje, který je určen pro podporu spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Projekt zaštítěný tímto voucherem je zaměřen na analýzu možností začlenění technologií datových skladů a Business Intelligence do prostředí Univerzitního informačního systému s cílem usnadnit managementu univerzity její řízení a plánování dalšího rozvoje.

Program Omega

16.1.2013 vypsala Technologická agentura 2. kolo call for projects v programu Omega. Jedná se o aplikovaný výzkum. Více podrobností naleznete na www.tacr.cz.

Safari Books

V rámci MENDELU si lze zapůjčit knihy z digitální knihovny Safari Book. Máme přístup do sekce Safari Business Books Online. Knihy si lze půjčit na dobu min. jednoho měsíce. Pro zpřístupnění plného textu je nutné poslat mail Bc. Ing.

Volná místa na GIS Day dnes od 12 hodin

Kdo má zájem o aplikace geografických informačních technologií v praxi i ve výzkumu. Může se ještě přihlásit (a hlavně přijít) na GIS Day. Ve skupině od 12h je ještě pár volných míst. Více info na stránkách GIS Day na MENDELU.

Zvaná přednáška na téma poskytování služeb aplikací

Dne 27. 11. 2012 ve 13 hodin se v posluchárně Q02 uskuteční zvaná přednáška na aktuální téma poskytování služeb aplikací. Jedná se o relativně nový a perspektivní model pořizování aplikací formou pronájmu na platformě internetu. Přednášku zajišťuje Ing. Bc.

Syndikovat obsah