Languages

Uskutečněná přednáška k výzkumu na univerzitách

Dne 31. 10. Navštívil Provozně ekonomickou fakultu prof. John Stanton z Saint Joseph’s University (Philadelphia, USA).  Na svém semináři se zaměřil na problematiku poslání akademického pracovníka – jeho úkolem by mělo být zejména rozšiřování znalostí v oboru svého zájmu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím výuky studentů a jejich přípravy na případnou budoucí vědeckou dráhu, neustálým se vzděláváním ve své oblasti, vlastním výzkumem a službou své instituci (cílem by nemělo být pouhé dosahování minimálních standardů danou institucí nastavených).

Úspěšní studenti třetího bloku Cisco Networking Academy®

Sedm studentů našeho ústavu úspěšně ukončilo kurz CCNA Exploration 3 - "LAN Switching and Wireless" a pokračují ve studiu posledního navazujícího kurzu CCNA Exploration 4 - "Accessing the WAN". Cisco akademie připravuje studenty mj. na složení celosvětově uznávaného průmyslového certifikátu Cisco CCNA®. Gratulujeme!

Na Mendelu bude konference o prevenci plagiátorství

Mezinárodní konference s názvem Plagiarism across Europe and Beyond bude vyústěním několikaleté snahy mezinárodního týmu složeného z pracovníků pěti evropských univerzit, kteří navrhují efektivní nástroje pro boj proti plagiátorům. Hostitelem akce bude Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) která je jedním z řešitelů tohoto unikátního a potřebného projektu. Konference se koná 12.–13. června 2013, uzávěrka pro příspěvky je již 9. 11. 2012.

Přednášky profesora z americké univerzity

Jako součást předmětu Umělá inteligence 2 se v datach 8., 15., 22. a 29. listopadu 2012 v místnosti Q-33 vždy od 13 do 15 hodin uskuteční  přednášky amerického profesora Miroslava Kubáta ze soukromé špičkové University of Miami, FL, na téma dolování znalosti z dat (data mining) metodami a algoritmy strojového učení.

Přístup do databáze Amadeus

Na stránce o výzkumných zdrojích byl uveřejněn způsob instalace lokální kopie databáze Amadeus, která obsahuje ekomická data o podnicích v rámci EU.

Bakalářská nebo diplomová práce v Rakousku

Ústav informatiky nabízí studentům možnost účastnit se projektu mapování a přestavby WiFi sítě na Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH v Eisenstadtu a Pinkafeldu v Rakousku, a to formou bakalářské nebo diplomové práce, ideálně v rámci studijního pobytu Erasmus. Nutnou podmínkou je znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na martin.pokorny [at] mendelu.cz. (JIŽ ZADÁNO)

Syndikovat obsah