Languages

Nový běh Oracle Academy

Od 6. října 2014 do 15. ledna 2015 bude na naší fakultě probíhat další běh Oracle Academy, vzdělávacího program společnosti Oracle, předního světového dodavatele softwarových a hardwarových řešení. V zimní semestru to bude již tradičně kurz Database Design and Programming with SQL o rozsahu 180 hodin se zaměřuje na analýzu kompexních podnikových scénářů, tvorbu datových modelů, implementaci databází či jazyk SQL. Kurz probíhá formou e-learningu. Po úspěšném absolvování výukového programu, zakončeného projektem demonstrujícím schopnost navrhnout a implementovat databázové řešení pro podnik, studenti obdrží celosvětově uznávanou certifikaci Oracle Academy.

Kurzu se může zúčastnit prvních 25 zájemců, kteří se přihlásí nejpozději do 5. října na e-mail pavel.turcinek@mendelu.cz. Podmínkou je úspěšně odstudovaný předmět Databázové systémy 1.