Languages

Nové stránky informatiky

Vážení návštevníci na adrese informatika.mendelu.cz máte k dispozici nové webové stránky o studiu a výzkumu. Tyto stránky přestávají být aktualizovány. Doporučujeme přejít na novou verzi stránek.