Languages

Studium informatiky na Mendelově univerzitě

Podrobnosti o studiu a aktuální termíny naleznete na nové stránce informatika.mendelu.cz

 

Pro zájemce o studium je připraven malý průvodce jak zde studovat informatiku.

Stanice Apple iMac v Q08 jsou pro studium informatiky jako dělané Členové ústavu informatiky se podílí na výuce v celé řadě studijních programů různých fakult Mendelovy univerzity. Na výuku informatiky jsou však primárně zaměřeny studijní programy Systémové inženýrství a informatika a Inženýrská informatika.

V rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika je možné studovat obor Ekonomická informatika a to jak v bakalářském a navazujícím magisterském, tak i doktorském studijním programu. Tento program je v nabídce informaticky zaměřených oborů různých fakult ojedinělý. Díky dlouholetým zkušenostem s tímto programem nabízíme uchazečům studium v čistě informatickém oboru s tím, že získají širší povědomí o aplikaci diskutovaných technologií do ekonomické praxe.

Studijní program Inženýrská informatika nabízí bakalářský a navazující magisterský obor Automatizace řízení a informatika zaměřený na aplikace informatiky v enviromentálních systémech, zemědělství, odpadovém hospodářství aj. Vysoká odborná úroveň výuky je, stejně jako v případě Ekonomické informatiky, zajištěna díky spolupráci pracovníků ústavu informatiky se specialisty z řady fakult nejen Mendelovy univerzity.

V průběhu studia popsaných oborů je navíc možné zvolit si na základě své odborné orientace specializaci. Ústav garantuje řadu specializací a to jak pro informatické, tak neinformatické obory Provozně ekonomické fakulty.

Nejlepší studenti magisterského studijního programu mají možnost dále pokračovat v rámci doktorského studijního oboru Ekonomická informatika. Studium v tomto oboru je zaměřeno především na samostatnou přípravu mladých věděckých a akademických pracovníků. Doktorské studium v tomto oboru je také velmi zajímavou příležitostí pro studenty informatických oborů jiných univerzit. Umožňuje jim propojit technické znalosti načerpané v průběhu studia s praxí v oblasti ekonomie, řízení podniku nebo státní správy.

Mimo těchto stránek máte k dispozici také oficiální příručku se studijními plány celé PEF.