Languages

Specializace

<< zpět na informace o výuce

Specializace obecně umožňuje studentům

  • buď prohlubující studium v zájmové oblasti,  tj. student získává hlubší vzdělání - znalosti a dovednosti - v odbornosti, ve které již základní znalosti a dovednosti získal,
  • nebo rozšiřující studium v oblasti, která sice také souvisí se studovaným programem a oborem, ale přináší znalosti, dovednosti a kompetence v další specializaci.

K rozšíření popř. prohloubení svých znalostí a dovedností má student pro zápis dané specializace k dispozici 20 kreditů, které musí ,,utratit“ částečně za povinné, částečně za volitelné předměty v dané specializaci.
 

Ekonomická informatika

Student v programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Ekonomická informatika si zpravidla

  1. v bakalářském studijním programu volí ve III. semestru specializaci z možností: Grafika a GISWebové technologie
  2. v navazujícím magisterském programu volí v  I. semestru specializaci z možností: Grafika a její aplikaceInformatika a její aplikace

Specializace je ukončena složením státní zkoušky z příslušného okruhu. Vymezení okruhů státní bakalářské zkoušky je uvedeno v brožuře Okruhy státních bakalářských a státních závěrečných zkoušek.

Student si může volit případně i z jiných specializací, vypisovaných na PEF. V tom případě se jedná vždy o specializaci rozšiřující, která zpravidla přímo nesouvisí se studovaným programem/oborem. V této souvislosti považujeme za vhodné upozornit, že i v případě takto zvolené specializace student vždy koná státní zkoušku před státní komisí pro program Systémové inženýrství a informatika (resp. pro program Inženýrská informatika).
 

Automatizace řízení a informatika

Student v bakalářském programu Inženýrská informatika, oboru Automatizace řízení a informatika si volí místo specializace jeden z následujících okruhů ze kterého bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku: Informační systémy, Programové vybavení počítačů, IS/ICT v zemědělství a potravinářství a IS/ICT odpadového hospodářství a životního prostředí. Podrobné informace o povinných předmětech naleznete této tabulce.

V navazujícím magisterském studijním oboru Automatizace řízení a informatika si student volí specializaci stejně jako studenti oboru Ekonomická informatika.