Languages

Jak studovat informatiku na Mendelově univerzitě

Výběr oboru pro studium informatikyPodrobnosti o studiu a aktuální termíny naleznete na nové stránce informatika.mendelu.cz

 

Který obor mi sedne?

Prvním krokem je volba vhodného oboru. Na výběr máte mezi oborem Ekonomická informatika, který je součástí programu Systémové inženýrství a informatikaAutomatizace řízení a informatika v programu Inženýrská informatika

Aby se Vám dobře rozhodovalo, máte připravený podrobný popis bakalářských i magisterských oborů. Pokud je ale shrneme, Ekonomická informatika je spíše pro studenty se zájmem o přesah informatiky do managementu, ekonomiky a vůbec podnikové praxe. Automatizace řízení a informatika naopak pro technicky zaměřené studenty.

Bude se mi na univerzitě líbit?

Dny otevřených dveří

Volba vysoké školy je velmi důležité rozhodnutí a nikdy není nad osobní setkání! Seznamte se s námi i areálem univerzity ještě, než k nám nastoupíte.

Mimo dny otevřených dveří PEF MENDELU rádi přivítáme skupinky zájemců na inviduální prohlídce. V případě zájmu nás stačí kontaktovat.

Budovu si můžete prohlédnout pomocí interaktivní prohlídky.

Pokud přijedete vlakem nebo autobusem, dostanete se k nám pomocí tramvaje č. 9.


Zvětšit mapu

A když už k nám půjdete, udělejte si trochu času navíc. Zajdeme do Laboratoře virtuální reality, učeben a pak můžete jít na procházku třeba do krásného arboreta nebo na kávu do baru Kvído přímo v budově Q. 

Veletrhy vzdělání

Další možností setkání je na veletrhu Gaudeamus v Brně nebo na  Gaudeamu v Nitře. Po dobu brněnského veletrhu Gaudeamus jsou pořádány dny otevřených dveří. Dostanete se k nám pomocí trolejbusu č. 26 od hlavní brány výstaviště.


Zvětšit mapu

 

Složení přijímacích zkoušek

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí

Na stránkách PEF jsou připraveny podrobné informace o přijímacím řízení. Včetně často kladených otázek o přijímacím řízení. Zde jsou základní informace:

Bakalářské studium

Program Systémové inženýrství a informatika, obor Ekonomická informatika:

  • Přijímací zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči je vygenerován individuální test, který je okamžitě po odevzdání vyhodnocen. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky obou testů. U každého testu lze dosáhnout maximálně 100 bodů, chybné odpovědi jsou penalizovány zápornými body.
  • Test je z předmětů matematika a světový jazyk. (Pro uchazeče jsou k dispozici cvičné testy a brožurky)
  • Můžete zažádat o prominutí přijímacího testu pokud jste maturovali se známkou 3 a lepší z předmětu informatika a matematika. Nebo pokud jste absolvovali testy SCIO z matematiky a cizího jazyka a patříte mezi 50 % nejlepších.

Program Inženýrská informatika, obor Automatizace řízení a informatika:

  • SCIO test z Obecných studijních předpokladů
  • Můžete zažádat o prominutí přijímacího testu pokud jste maturovali se známkou 3 a lepší z předmětu fyzika nebo matematika. Nebo pokud jste absolvovali test SCIO z Obecných studijních předpokladů a oddílu C (kvantitativní myšlení) a patříte mezi 60 % nejlepších.

Přijímací zkouška má vždy podobu elektronických testů. Každému uchazeči je vygenerován individuální test, který je okamžitě po odevzdání vyhodnocen. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky obou testů. U každého testu lze dosáhnout maximálně 100 bodů, chybné odpovědi jsou penalizovány zápornými body.

  • Systémové inženýrství a informatika koná zkoušku z předmětů Informatika a Ekonomika a management,
  • Inženýrská informatika koná zkoušku z předmětů Informační technologie a informatika a Automatizační a měřící technika.

Doktorské studium

Informace pro doktorské studium jsou v samostatné sekci
 

Vítejte u nás...